عمده و رستورانی

محصولات موجود در این صفحه تنها به صورت عمده و کلی به فروش میرسد. حداقل میزان مجاز برای ثبت سفارش محصولات رستورانی 20 کیلوگرم می باشد.